Reanimatie en AED

Deze cursus kan door iedereen gevolgd worden. Aan de startcursus kunnen maximaal 8 personen deelnemen

Cursusduur 1 dagdeel.
Cursusplaats: NSV-gebouw te Zwolle of Rosmalen.
Kosten € 55,- p.p.
Inclusief cursusmateriaal,
Bij 8 personen kan de cursus ook op locatie worden gegeven (excl. reiskosten)
De cursus bestaat uit een theoretisch en practischgedeelte en wordt afgesloten met een proef van bekwaamheid gevolgd door een autorisatie-certificaat.
Hiermee valt men ook binnen een collectieve verzekering.
1 x per jaar dient men een herhalingscursus te volgen Kosten onder dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven € 35,—

Saunamedewerker dagcursus

Saunamedewerker in 1 dag.

Speciaal voor de verschillende bedrijfstakken bieden we een verkorte cursus aan voor personen die reeds in die bedrijfstak werkzaam zijn maar hun kennis willen uitbreiden of up-daten.

Standaard cursusplaats Zwolle of Rosmalen. Lesdag van 10.00u tot 16.00u Lunch inbegrepen. Kosten € 185,-p.p.

Na afloop ontvang de cursist een certificaat van deelname.

De cursus kan worden afgesloten met een theoretisch examen, waarna de cursist het diploma ‘saunamedewerker’ ontvangt. (Kosten € 50,-p.p.)

Met het diploma ontvangt u ook het ‘Certificaat van bekwaamheid Saunamedewerker ’ van de NSV waarmee u aan uw gasten aangeeft een deskundig advies en een professionele begeleiding te geven bij het gebruik van de sauna faciliteiten.

De opleidingen kunnen worden gegeven op locatie voor het gehele personeel. Hiervoor gelden aparte tarieven.

We onderscheiden de volgende cursussen:

Saunamedewerker – sauna

Voor iedereen die in een sauna / wellness bedrijf werkt is het nodig dat zij de nodige vakkennis bezitten over de sauna faciliteiten en het effect hiervan op het lichaam. Ook de nieuwsgierigheid van de gast neemt toe. De saunabezoeker wordt mondiger, wilt meer weten en verwacht een goede en professionele begeleiding.

Deze 1 daagse cursus geeft het personeel voldoende inzicht in het hoe en wat van de sauna en is in staat om de gasten goed te begeleiden en een rondleiding te geven.

Deze opleiding geeft u voldoende vakkennis om uw gasten te informeren en te begeleiden

Deze dagopleidingen hebben naast het algemene karakter een onderdeel dat specifiek is afgestemd op de genoemde bedrijfstak. Binnen dit kader staat het veilig en verantwoord sauneren centraal.

De Theorie is op de praktijk aangepast en zonodig afgestemd op het eigen bedrijf.

Saunamedewerker – Hotel – Camping

Steeds meer hotels en campings hebben een saunalandschap waar de gasten gebruik van kunnen maken. Als extra service verzorgt u wellicht …

Saunamedewerker

Alle opleidingen van Saunameester.nl zijn gericht op de praktijk.
De opleidingen komen vanaf de werkvloer en zijn gericht op de werkvloer.
Dit houdt in dat de theorie aansluit op datgene dat op de werkvloer gebeurt en dat er geen onnodige leerstof in de opleiding zit.
Doordat de docenten en de schrijvers van de cursus werkelijk in de praktijk werkzaam zijn zal de lesstof dan ook steeds hierop worden aangepast.
De lesstof loopt dus niet achter op de praktijk en de docent- en weten wat er zich werkelijk op de werkvloer afspeelt.

Allround Saunamedewerker.

Deze opleiding heeft een algemeen breed karakter en is bestemd voor iedereen die werkzaam is of werkzaam wil zijn, binnen een Sauna of Wellness bedrijf en bedrijven waar saunafaciliteiten aanwezig zijn zoals Sportscholen, hotels, camping e.d.. Deze cursus is ook zeer geschikt voor leveranciers van saunacabines en saunaproducten.

De opleiding is gericht op het verkrijgen van kennis en vaardigheden waardoor men inzicht krijgt in de beweegredenen van gasten om de sauna te bezoeken en zichzelf in staat stellen om vragen m.b.t. Sauna en Thermen te beantwoorden. Daarnaast leer je wat de effecten op het menselijk lichaam zijn en hoe je daar mee om moet gaan. Binnen dit kader staat het veilig en verantwoord sauneren centraal. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de praktische handelingen zoals een opgieting 1e generatie en de routing van een saunaronde.

Dit is een 2-daagse cursus die op locatie kan plaatsvinden.

Standaard locatie is Rosmalen of Zwolle.

De Theorie is op de praktijk aangepast

Kosten € 275,-p.p. bij minimaal 6 deelnemers per locatie

De cursus wordt afgesloten met een examen en een diploma
Examenkosten € 50,-

Voor groepen tussen 10-15 personen geldt een speciaal tarief.

Met het diploma ontvangt u ook het ‘Certificaat van bekwaamheid Allround Saunamedewerker’ van de NSV waarmee u aan …