Van het blog

Sauna in de zomer

In veel sauna’s is het bezoek in de zomer minder dan in de hersft en winter.
Alleen daar waar een groot buitengebeuren is met buiten- zwembad en veel stoelen (in de zon!) komen de mensen ook graag als het buiten warm is. Maar in de saunacabine is meestal ruim plaats.
Dat komt omdat de meeste Nederlanders denken dat zomer en sauna niet zo goed bij elkaar passen. Je gaat toch niet binnen zitten zweten als je dat in de buitenlucht al genoeg doet…
Laten wij u vertellen dat dit een misvatting is.

Verantwoord Saunabezoek

Steeds meer mensen gaan ‘naar de sauna’ of hebben een sauna thuis. Voor diegene die meer willen weten over de sauna, de effect van de sauna op het lichaam, achtergronden, geschiedenis e.d. heeft de Sauna Academie een cursus ontwikkeld die inzicht geeft in bovenstaande onderwerpen.

Saunamedewerker dagcursus

Saunamedewerker in 1 dag.

Speciaal voor de verschillende bedrijfstakken bieden we een verkorte cursus aan voor personen die reeds in die bedrijfstak werkzaam zijn maar hun kennis willen uitbreiden of up-daten.

Standaard cursusplaats Zwolle of Rosmalen. Lesdag van 10.00u tot 16.00u Lunch inbegrepen. Kosten € 185,-p.p.

Saunamedewerker

Alle opleidingen van Saunameester.nl zijn gericht op de praktijk.
De opleidingen komen vanaf de werkvloer en zijn gericht op de werkvloer.
Dit houdt in dat de theorie aansluit op datgene dat op de werkvloer gebeurt en dat er geen onnodige leerstof in de opleiding zit.
Doordat de docenten en de schrijvers van de cursus werkelijk in de praktijk werkzaam zijn zal de lesstof dan ook steeds hierop worden aangepast.
De lesstof loopt dus niet achter op de praktijk en de docent- en weten wat er zich werkelijk op de werkvloer afspeelt.

Allround Saunamedewerker.

Deze opleiding heeft een algemeen breed karakter en is bestemd voor iedereen die werkzaam is of werkzaam wil zijn, binnen een Sauna of Wellness bedrijf en bedrijven waar saunafaciliteiten aanwezig zijn zoals Sportscholen, hotels, camping e.d.. Deze cursus is ook zeer geschikt voor leveranciers van saunacabines en saunaproducten.

De opleiding is gericht op het verkrijgen van kennis en vaardigheden waardoor men inzicht krijgt in de beweegredenen van gasten om de sauna te bezoeken en zichzelf in staat stellen om vragen m.b.t. Sauna en Thermen te beantwoorden. Daarnaast leer je wat de effecten op het menselijk lichaam zijn en hoe je daar mee om moet gaan. Binnen dit kader staat het veilig en verantwoord sauneren centraal. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de praktische handelingen zoals een opgieting 1e generatie en de routing van een saunaronde.

Dit is een 2-daagse cursus die op locatie kan plaatsvinden.

Standaard locatie is Rosmalen of Zwolle.

De Theorie is op de praktijk aangepast

Kosten € 275,-p.p. bij minimaal 6 deelnemers per locatie

De cursus wordt afgesloten met een examen en een diploma
Examenkosten € 50,-

Voor groepen tussen 10-15 personen geldt een speciaal tarief.

Met het diploma ontvangt u ook het ‘Certificaat van bekwaamheid Allround Saunamedewerker’ van de NSV waarmee u aan …